یک خبر و یک پیشنهاد

یک خبر و یک پیشنهاد

در خبر ها داشتیم که پارک علم و فناوری مکران راه اندازی شد، ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه دست اندرکاران این امر پیشنهاد می نمائییم با توجه به موقعیت جغرافییایی و طبیعی منطه موارد زیر بعنوان اولویت های کاری این پارک درنظر گرفته شود: - ساخت داروهایی با ترکیب دریایی - صنایع دریایی پیشرفته - سامانه های حمل و نقل پیشرفته دریای - صنایع تبدیلی دریایی - پرورش ماهیان دریایی و مزارع پرورش دریازیانی که خواص دارویی دارند. الله اعلم بالصواب

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات