اسنپ ، تپسی و دیگران: نظارت یا پوششی برای بی کفایتی

اسنپ ، تپسی و دیگران: نظارت یا پوششی برای بی کفایتی

اسنپ ، تپسی و دیگران: نظارت یا پوششی برای بی کفایتی اجازه بدهید در ابتدا یکی دو تا خاطه را با هم مرور کنیم: اول: سه سال پیش یا همان حوالی،جایی بودید و میخواستید یک تاکسی از آژانس بگیرید، حتی تا ساعتی باید منتظر می ماندید، اگر خوشبخت بودید،فردی می آمد هر قیمتی که می خواست از شما می گرفت، از هر مسیری که میخواست می رفت و ........... دوم: اگر خدای نکرده بارانی می آمد، هر ده سال یک بار برفی می آمد، ساعت از هفت شب می گذشت و هوا گرم یا سرد می شد و........ باید تنها و یا با زن و بچه در خیابان می ماندید تا یکی پیدا شود و از سر ترحم شما را سوار کند. سوم: گاه و بیگاه می شندیم و می خواندیم که اتفاقات ناگواری برای خانم ها در مسافر بر های شخصی می افتاد و باقی قضایا. نمونه ها و ...

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

منبع خبر

سلام نوپا

سلام نوپا

رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

    نظرات