یک خبر خوشحال کننده: کسب مقام سوم جهان توسط دانشجویان صنعتی شریف در مسابقات هوانوردی

یک خبر خوشحال کننده: کسب مقام سوم جهان توسط دانشجویان صنعتی شریف در مسابقات هوانوردی

کسب مقام سوم جهان توسط دانشجویان صنعتی شریف در مسابقات هوانوردی

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات