زنان کارآفرین، سقف شیشه‌ای را می‌شکنند

سقف شیشه ای، مجموعه ای از نگرش ها و تعصب های منفی است که مانع از آن می شود تا زنان و سایر گروه های اقلیت، از سطحی معین بالا روند؛ اما در اطراف ما هستند زنانی که با خودباوری و تکیه بر توانایی، علاوه بر شکستن این سقف، نانی بر سفره سایر اقشار جامعه نشانده اند. چند صباحی است که زنان پا را از مشاغل از پیش نوشته شده همچون معلمی، مامایی، پزشکی، پرستاری فراتر نهاده و در عرصه های گسترده تری پابه پای گام های مردان، قدم برداشته اند. زنانی که با صبر و تلاش، سنگ ها و موانع مختلف بر سر راه پیشرفت خود را کنار زده و با کارآفرینی، بسترهای رشد سایر اقشار جامعه را هم فراهم کرده اند؛ زنانی که با رسوخ در دنیای غیر قابل نفوذ مردانه الگویی موفق برای سایرین هستند. «نگار نواب پور» از جمله زنان جوانی است که توانست با انگیزه ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات