نامناسب ترین مولفه های فضای کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی

فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب ترین مولفه های کسب و کارها ارزیابی کرده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۷، رقم شاخص کل، ۶/۲۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۳۹۷ با میانگین ۶/۴۹) است. همچنین این ارزیابی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه شده، بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۷، تا حدودی مساعدتر شده است. *نامناسب ترین و مناسب ترین مولفه ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات