دولت مانع سرمایه گذاری در توسعه فرصت های دریایی است

دولت مانع سرمایه گذاری در توسعه فرصت های دریایی است

فصل اقتصاد - عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت واقعیات بخش خصوصی را نپذیرفته و مانع سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به خصوص در صنایع دریایی شده است. به گزارش فصل اقتصاد سید مهدی مقدسی عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد کشور دولتی است و متاسفانه شرکت های دولتی ۳ برابر بودجه کل کشور را می بلعند . نگاه دولت بر اقتصاد باعث رخوت و کندی شده و بسیاری از مزیت های بالقوه در کشور منفعل مانده است. وی افزود: در صورت کوچک سازی دولت و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی ها در تمامی حوزه های صنعت و اقتصاد و نیز تغییر نگرش دولت از دخالت به نظارت ، ما مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته شاهد رشد و بهره برداری از مزیت های موجود در کشور خواهیم بود. سید مهدی مقدسی با ...

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات