آغاز فعالیت بنگاه های استارتاپی معاملات مسکن

آغاز فعالیت بنگاه های استارتاپی معاملات مسکن

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه با با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در راستای ایجاد فعالیت بنگاه های استارتاپی معاملات مسکن خبر داد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مورد ایجاد بنگاه‌های استارتاپ‌ معاملات مسکن، گفت: « این بنگاه‌های استارتاپ ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد می‌کنند.» وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپ معاملات مسکن با معاونت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات در حال انجام است، افزود: «معاملات مسکن سازمان یافته می شود.» یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فعالیت استارتاپ ها و حمایت از آنها است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه‌های استارتاپی را به منظور سامان دهی رابطه ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات