فعالان مالی در جهت تامین سرمایه

فعالان مالی در جهت تامین سرمایه

در آخرین گزارش انمن سرمایه گذاری اروپا از نهاد های مالیی نام برده شده است که توانسته اند اکوسیستم سرمایه گذاری بر روی استارت آپ های این منطقه را به درستی هدایت و سبب رشد آنها شده اند. بد نیست نگاهی به این سازمانها بیاندازیم و مقایسه ای داشته باشیم با نهاد های متناظر در ایران. دقت کنیم که آیا بواسطه سیاستها، سوء مدیریت، روایط اقتصادی نهادی مالی و.... آیا این بخش حساس حامی استارت آپ های ایرانی در کشور ما به درستی کار می کند؟

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات