در جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری مطرح شد:

در جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری مطرح شد:

دومین جلسه هیات مدیره انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز دانش ایران با حضور روسای این انجمن و با هدف انتقال تجارب و بررسی اهداف و اولویت های کاری انجمن و تبادل اسناد و مستندات بین اعضای متناظر در دوره های دوم و سوم روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزا شد.

در این نشست دکتر باستی رئیس پارک علم و فناوری و دبیر این انجمن درباره فعالیت هایی علمی فرهنگی و بین المللی با همکاری متخصصان و محققان حوزه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، گفتگو کرد.

ارائه خدمات آموزش، پژوهشی و فنی، برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر ارگان های سیاست گذار مرتبط با حوزه های فعالیت انجمن و ... از جمله مواردی بود که به عنوان برنامه های آتی این انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز دانش ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ماموریت ایجاد همگرایی علمی و فنی در مسیر چشم انداز ۱۴۰۴ توسعه کشور و افق‌های فراتر از آن در حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و نیز در راستای گسترش و ارتقای پارک‌های علم و فناوری و مراکزرشد و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های فناوری، تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، دارایی‌های فکری، نوآوری، شبکه‌سازی و مدیریت پارکهای علم و فناوری و مراکزرشد آغاز کرد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

   نظرات