صدور سند مرکز رشد فناوری گناباد


سند مرکز رشد فناوری گناباد پارک علم و فناوری خراسان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ طی پیگیری های انجام شده از سال ۱۳۸۸ تا کنون، انتقال سند از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به مرکز رشد فناوری گناباد انجام شد.

حسین تقوی مدیر مرکز رشد فناوری گناباد ضمن قدردانی از مسئولین شهرستان، پارک علم و فناوری خراسان و مدیران قبلی، در این خصوص گفت: طبق پیگیری های به عمل آمده براساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مجموعه حاضر از وزارت نیرو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافت. این مجموعه با مساحت ۴۰۵۰۰ متر مربع، حائز ۲۰۰۰ متر مربع فضای اداری و ۸۵۹ مترمربع فضای کارگاهی می باشد که در اختیار مرکز رشد فناوری گناباد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بهسازی، تاسیس و تجهیز سوله های کارگاهی به منظور افزایش فضای استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در برنامه های آتی این مرکز قرار دارد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات