آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟

آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟

آیا اکوسیستم استارت آپی کشور شکست خورده است؟ اعلام شده است دو میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور است که اگر ما به ازاء آن کالا/تولید نداشته باید منتظر اثرات وحشتناک رکود تورمی، اختلاف طبقاتی، فقر و بیکاری باشیم، که به نظر بسیاری از کارشناسان در این وضعیت هستیم. به نظر می آمد که با رشد اکوسیستم استارت آپی کشور از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری، بنیادها، دانش بنیان ها، شتاب دهنده ها ، مراکز رشد دولتی و خصوصی و..... کمک شایانی به تولید بشود که نشد، رویکرد ساده انگارانه و کاهلانه اکوسیستم و توجه بیش از پیش به اپلیکیشن ها مساوی قراردادن استارت آپ با یک اپلیکیش (که حتی در حمایت های طرح های حمایتی نیز مشهود می باشد) با عث شده است که فضای سوکت و مرگ آوری بر اکو سیستم حاکم شود. همین چندی پیش آگهی مزایده یک استارت آپ را دیدیم که به وضوح ...

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

منبع خبر

سلام نوپا

سلام نوپا

رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

    نظرات