بررسی دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در وزارت صمت

بررسی دستورالعمل صدور جواز تاسیس برای استخراج رمزارز در وزارت صمت

در این دستورالعمل شرایط صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای تولید و استخراج رمزارز مشخص شده است و همچنین بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره برداری از واحدهای استخراج کننده رمزارز توسط دریافت کنندگان، جوازهای تاسیس و پروانه بهره برداری، صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فراینده، لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات تاکید شده است. در این دستورالعمل تاکید شده که صدور جواز تاسیس به نام چند شخص حقیقی یا چند شخص حقوقی مجاز نیست؛ اما صدور جواز تاسیس برای اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی با رعایت ضوابط این دستورالعمل مجاز است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته دوره اعتبار جواز تاسیس برای استخراج رمزارز یک ساله است و این جواز سالانه باید تمدید شود. محدودیت مکانی تاسیس واحدهای صنعتی مشمول واحدهای استخراج رمزارز نمی‌شود و این مراکز ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات