چرا اپلیکیشن‌های مدیریت مالی شخصی از سال گذشته با رشد مواجه شدند؟

آیدا خدیوی‌فرد، مدیر محصول فانوس در کارگاه‌های کنفرانس فین‌تک ایران که چهاردهم شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در پنج سرفصل، اهمیت مدیریت مالی شخصی ، تهیه برنامه مدیریت مالی شخصی، هزینه‌ها و انواع آن، وام‌ها، انواع و شرایط آن و سرمایه‌گذاری و روش‌های آن را توضیح داد. خدیوی‌فرد صحبت‌های خود را با یک سوال آغاز کرد: «مدیریت مالی شخصی به چه معناست؟»؛ او مدیریت مالی را اینطور معنا کرد: «توانایی اشخاص یا خانوارها برای مدیریت نیازهای اقتصادی جاری، رسیدن به اهداف و آماده شدن برای آینده.» مدیر محصول فانوس علت اهمیت اشخاص به مدیریت مالی شخصی را ایجاد تعادل در زندگی، رسیدن به اهداف با منابع محدود و ایجاد امنیت مالی خواند. او گفت: «افراد دوست دارند نسبت به سایر افراد جامعه جایگاه خود را مقایسه کنند، از این رو به دنبال اپلیکیشن‌های مدیریت مالی شخصی می‌روند. بر اساس گزارش KPMG که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد ۵۲ ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات