تشکیل گروه مطالعاتی برای شهر هوشمند و اینترنت اشیا

تشکیل گروه مطالعاتی برای شهر هوشمند و اینترنت اشیا

معاونت آموزش مرکز تحقیقات مخابرات ایران با تشکیل گروه مطالعاتی ۲۰، تصمیم به بررسی و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و اینترنت اشیا گرفته است و فعالیت هایی در حوزه استانداردهای این گروه مطالعاتی آغاز کرده است. براین اساس کارگاه های آموزشی و با هدف بررسی ابعاد اینترنت اشیا و شهر هوشمند در این مرکز برپا می شود. کارگاه‌ «قابلیت‌های همکاری سیستم اینترنت اشیا و ترکیب آن با شبکه‌های اجتماعی» توسط محمدرضا میرصراف عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. وی با اشاره به قابلیت‌های همکاری سیستم اینترنت اشیا گفت: هدف از بررسی این قابلیتها این است که بتوان این سیستم ها را با همکاری یکدیگر به گونه‌ای کاربردی کرد تا برآیند آن به یک سیستم ارزش افزوده تبدیل شده و بدون مواجه با پیچیدگی خاصی، به حداکثر بهره برسد. از این رو بررسی ۵ جنبه انتقال، نحوه، کارکردی، سیاستگذاری و رفتار، از قابلیتهایی است که در زمینه ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات