داتین، به دنبال ایفای نقش تجمیع‌کنندگی بانکداری باز / مشاور بانکداری باز شرکت داتین از مزیت‌های بانکداری باز برای بانک‌ها و فین‌تک‌ها می‌گوید

بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ مانند طوفانی بود که بسیاری از ساختارهای اقتصادی پیش از این سال‌ها را تحت تاثیر خود قرار داد. پس از این بحران، لزوم کارا و بهینه‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی اهمیت پیدا کرد و ایده کوچک و متمرکز کردن فعالیت نهادهای اقتصادی مطرح شد. بانک‌ها هم به عنوان بزرگترین نهادهای اقتصادی، از این تغییرات در امان نبودند. « بانکداری باز » یکی از مفاهیمی بود که همان سال‌ها مطرح شد. بانکداری باز یک شیوه بانکداری به روش اقتصاد اشتراکی است که در آن، بسیاری از خدمات رایج بانک‌ها به شرکت‌های ثالث تفویض می‌شود. اتحادیه اروپا سال ۲۰۰۷، در چارچوب قوانین PSD، بانک‌ها را ملزم به ارائه «داده» به شرکت‌های ثالث یا همان Third Party ها کرد و مفهوم « نئوبانک » مطرح شد؛ بانک کاملا دیجیتالی که سرویس‌هایی را از یک بانک اصلی دریافت می‌کند و آنها را همراه ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند به ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات