در گزارش اخیر شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر کمترین خطای پذیرندگی را در کشور دارد

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اخیر شاپرک، جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی را از آن خود کرد. ببینید: شاپرک گزارش اقتصادی مردادماه ۹۸ را منتشر کرد گزارش مرداد ماه شرکت شاپرک نشان می‌دهد، «پرداخت الکترونیک سپهر» همچنان جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است. نسبت خطای پذیرندگی پرداخت الکترونیک سپهر در تیر ماه ۰۲۱/۰ درصد بوده که در مردادماه ۰۱۰/۰ درصد شده و این یعنی ۰/۰۱۱ به نسبت ماه قبل، درصد کاهش یافته است. گزارش اخیر شاپرک بررسی در دو ماه متوالی تیر و مرداد ۹۸ را منعکس کرده است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات