مدیریت ارتباطات کسب‌وکار (BRM)، حلقه اتصال سازمان و مشتری

الناز شاروان، مسئول امور مشتریان گروه فناوری پرند / سال‌ها پیش نقش فناوری اطلاعات به شکل امروزی نبود. در زمان‌های نه چندان دور، فناوری اطلاعات، یک اتاق سرور پشت درهای بسته بود که بر اساس تقاضای کسب‌وکار، گزارش‌ها و داده‌هایی را در اختیار کاربران قرار می‌داد. اما اکنون عمر استفاده از فناوری اطلاعات تنها در حوزه‌های قبلی سر آمده و فناوری اطلاعات به شاه‌راه اصلی موفقیت کسب‌وکار تبدیل شده است. در واقع استفاده از فناوری اطلاعات در همه ابعاد کسب‌وکار گسترش پیدا کرده و در این میان درگیر شدن روزافزون فناوری اطلاعات در سرویس‌های پشتیبانی و اثرات مستقیم آن در کیفیت ارائه خدمات، باعث ایجاد تداخل بین تیم‌های فناوری اطلاعات و مشتریان شده است. تداخلی که از عدم وجود زبان مشترک بین این دو گروه ایجاد شده است. ادبیات کارشناسان فناوری اطلاعات، تخصصی و متناسب با تکنولوژی مورد استفاده و ادبیات مشتری فارغ از توجه به محدودیت‌ها و مشکلات فنی، ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات