چرابه فرآیند Request Fulfillment (تحقق درخواست) نیاز داریم؟

پروین اشرفی پور؛ مسئول فروش و امور مشتریان گروه فناوری پرند / روزانه درخواست‌های متنوعی برای واحد فناوری اطلاعات ارسال می‌شود و با توجه به تنوع سرویس‌های ارائه شده در سازمان‌ها و تفاوت بین انواع درخواست‌هایی که مشتریان در ارتباط با سرویس‌ها دارند، تبیین فرآیند مدیریت درخواست در سازمان‌های سرویس‌دهنده جهت شناسایی و برآورده کردن نیازهای مشتریان، امری حیاتی است. واژه Fulfillment در ITIL به عنوان توصیف کلی از رفع نیاز کاربران تعریف می‌شود و همچنین واژه Request به عنوان توصیفی از اعلام نیاز و درخواست‌های کاربران شامل دریافت اطلاعات، راهنمایی و مشاوره یا درخواست‌های کوچکی که ریسک و هزینه کمی برای سازمان دارد، در نظر گرفته می‌شود؛ برای مثال درخواستی مبنی بر افزایش حجم ایمیل. فرآیند تحقق درخواست مشتمل بر پنج بخش است: ایجاد کاتالوگ درخواست خدمات و پشتیبانی از ارائه خدمات جهت انجام درخواست‌ها به گونه‌ای اثربخش دسته‌بندی درخواست‌ها، بررسی نیاز به دریافت تاییدیه از واحدهای مختلف از ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات