تجاری‌سازی منابع مالی با نسخه جدید اساسنامه صندوق‌ جسورانه شتاب می‌گیرد

تجاری‌سازی منابع مالی با نسخه جدید اساسنامه صندوق‌ جسورانه شتاب می‌گیرد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نسخه جدیدی از  اساسنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای پوشش دادن به نیازها و حل مشکلات موجود، ارائه شد.

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری جسورانه است و با هدف جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های نوآورانه به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده تاسیس شده است.

این صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام کند. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق می تواند مانده وجوه خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد.

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز می شود و حداکثر۷ سال ادامه می یابد. در این صندوق ها حداقل سرمایه در نظر گرفته شده یکصد میلیارد ریال است.از مجموعه سرمایه صندوق حداقل ۲۰ درصد آن در زمان تاسیس، تادیه می شود و بقیه این سرمایه در تعهد سرمایه گذاران است که لازم است در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه ظرف مهلت تعیین شده بر اساس مندرجات فراخوان پرداخت شود.

در این طرح، واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حداقل ۲۰ درصد کل واحدهای صندوق است.

ساختار جدید صندوق فاقد هیات مدیره است و امکان سرمایه گذاری در شرکتهای غیر سهامی عام و شرکتهای بازار کوچک و متوسط و سهامی عام پذیرفته نشده در بورس را دارد.

پایان پیام/۲۳

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات