نسخه جدید اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه؛ راهکار حل مشکلات موجود

نسخه جدیدی از اساسنامه نمونه صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای پوشش دادن به نیازها و حل مشکلات موجود، ارائه شد. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری جسورانه است و با هدف جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های نوآورانه به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده تاسیس شده است. این صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام کند. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق می تواند مانده وجوه خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز می شود و حداکثر۷ سال ادامه می یابد. در این صندوق ها حداقل سرمایه در نظر ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات