ابلاغ آئین نامه های سراهای نوآوری به واحدهای دانشگاه آزاد

ابلاغ آئین نامه های سراهای نوآوری به واحدهای دانشگاه آزاد

دکتر سید احسان شیرنگی در افتتاحیه هفدهمین دوره مسابقات ملی بتن دانشجویان سراسر کشور در واحد کرج گفت: امروزه دانشگاه های معتبر جهان از نسل دوم و پژوهش محور، مسیر خود را به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین تغییر داده اند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین مسیر حرکت می کند. وی افزود: با تبدیل دانشگاه به دانشگاه نسل سوم، دانشجویان و دانش‌آموختگان به نیروهایی کارآفرین تبدیل می‌شوند که نه تنها حقوق بگیر نخواهند بود، بلکه حقوق ده هستند. سرپرست اداره کل اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دانشگاه با ایجاد سراهای نوآوری به این مهم دست خواهد یافت که این سراهای نوآوری و فناوری با سه بازوی اصلی متشکل از «شتاب دهنده ها»، «مراکز رشد» و «پارک‌های علم و فناوری» وارد عرصه خواهند شد. وی با ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این بخش‌ها گفت: در بخش شتاب دهنده ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات