جدول زمانبندی فرایند مهمانی وانتقال

جدول زمانبندی فرایند مهمانی وانتقال

اعلام جدول زمانبندی فرایند مهمانی وانتقال  دانشجویان درنیمسال دوم ۹۹-۹۸  ،  موارد ذیل را  جهت اطلاع رسانی  به کلیه دانشجویان آن دانشکده  به اطلاع  می رساند:
- دانشجویانی که درنیمسال دوم  سال تحصیلی ۹۹-۹۸  متقاضی مهمانی و یا انتقال  به سایر دانشگاهها (به غیر از دانشگاههایی که اعلام عدم

پذیرش نموده اند )  می باشند می بایستی از تاریخ ۹۸/۸/۲۰    لغایت ۹۸/۹/۱۰   به آدرس  زیر مراجعه و ثبت نام نمایند.

-سامانه ثبت درخواست مهمانی Guest.behdasht.gov.ir http://

- سامانه ثبت درخواست انتقال http://Transmission.behdasht.gov.ir

ضمناًخواهشمنداست دستورفرمایید درمورد دانشجویان آن دانشکده که متقاضی انتقال ویامهمانی درسایر دانشگاهها می باشند پس از کسب

نظریه کمیته انضباطی درمورد تقاضای ایشان اقدام نمایند.

شایان ذکر است که بدلیل تکمیل ظرفیت و عدم امکان پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال،  سامانه این دانشگاه  جهت پذیرش از سایر

دانشگاهها در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ بسته می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات