مصاحبه خبری (زنده) رادیوجوان با خانم دکتر داراب‌زاده درباره جشنواره استارپوزال در ۴ شهریورماه ۹۸

مصاحبه خبری (زنده) رادیوجوان با خانم دکتر داراب‌زاده درباره جشنواره استارپوزال در ۴ شهریورماه ۹۸

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات