بازدید مسئولین مرکز رشد نوشهر از شرکت صنعتی دریایی صدرای خزر

بازدید مسئولین مرکز رشد نوشهر از شرکت صنعتی دریایی صدرای خزر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مدیر و مسئولین مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر و مرکز نوآوری علوم و فناوری دریایی دانشگاه علوم دریایی امام ره در روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ از شرکت صنعتی دریایی صدرای خزر در شهرستان بهشهر بازدید نمودند. در این بازدید مهندس رضوی مدیر عامل شرکت صدرای شمال توضیحاتی را در خصوص فعالیت ها و نحوه تامین نیازهای شرکت ارائه نمود و خواستار همکاری مراکز علمی و فناوری در تامین چالش ها و نیازهای شرکت شد. در ادامه دکتر سهیلی فر با اشاره به توانمندیهای مرکز رشد نوشهر در تامین نیازهای دریایی صدرا از رویداد طبری بعنوان فرصت مناسب جهت حضور شرکت صدرا نام برد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات