برگزاری دوره بازاریابی نوین و مدیریت بازار

با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آموزش بازرگانی استان گیلان در مرکز رشد واحدهای فناور ...

ادامه خبر