برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه های حمایتی ...

این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ توسط مرکز رشد شهرستان ملایر با همکاری دانشگاه پیام نور ملایر و جهاد ...

ادامه خبر