جلسه بررسی موانع پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور ...

جلسه بررسی موانع پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور مرکز رشد رزن از منابع تسهیلات روستایی با حضور فناوران و رئیس ...

ادامه خبر