اضافه شدن قابلیت های جدید به تسکولو

مدیرعامل تسکولو از برقراری قابلیت ویدیو کنفرانس در این پلتفرم خبر داد و تاکید کرد که این قابلیت به زودی ...

ادامه خبر