برگزاری استارتاپ شو و ایده بازار حوزه زیست ...

بازار در حوزه زیست شناسی سامانه‌ها و بخش دانش آموزی را از دیگر برنامه‌های این کنفرانس ذکر کرد. عضو هیات ...

ادامه خبر