قرار داد راه اندازی نخستین دانشگاه فناوری کشور منعقد شد

قرار داد راه اندازی نخستین دانشگاه فناوری کشور ...

«اشتراک گذاری منابع» و «استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و توانایی‌های نوآوری و فناوری و علمی و پژوهشی و آموزشی ...

ادامه خبر
قرار داد راه اندازی نخستین دانشگاه فناوری کشور منعقد شد

قرار داد راه اندازی نخستین دانشگاه فناوری کشور ...

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم گفت: اتفاقات بزرگی در دانشگاه آزاد با مدیریت جدید ...

ادامه خبر