پذیرش  دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقالی به دانشگاه ...

براساس اعلام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پذیرش درخواست دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقالی از طریق سامانه و در ...

ادامه خبر
افتتاح هاب «تفکر طراحی» در اصفهان

افتتاح هاب «تفکر طراحی» در اصفهان

«ریبوزوم»، آزمایشگاه ساخت طرح‌های مفهومی بخشی بود که توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بازدید شد و شامل زیرساخت‌‌های ...

ادامه خبر
هاب «تفکر طراحی» افتتاح شد

هاب «تفکر طراحی» افتتاح شد

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هاب «تفکر طراحی» را در ساختمان آفرینش این ...

ادامه خبر