۵ کسب و کار نوپا با تولید بازی‌های جدی مهارت‌های شناختی را ارتقا می دهد

۵ کسب و کار نوپا با تولید بازی‌های ...

تولید بازی‌های شناختی در این رویداد مد نظر بود اما تیم‌های حاضر در حوزه کسب و کار و مباحث فنی ...

ادامه خبر
رقابت ۵۰ ایده در حوزه بازی‌های شناختی آغاز شد

رقابت ۵۰ ایده در حوزه بازی‌های شناختی آغاز ...

، در چالش «سرمایه شناختی و طراحی بازی» که از سوی شتابدهنده شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و ...

ادامه خبر
چالشی برای بازی‌سازان؛ طراحی بازی‌های ‌شناختی با نوآوری و خلاقیت در هم آمیخت

چالشی برای بازی‌سازان؛ طراحی بازی‌های ‌شناختی با نوآوری ...

از زمان آغاز این چالش یعنی اسفندماه سال گذشته دوره‌های آموزشی برای تیم‌ها شروع شد. همچنین ۱۰۰ ساعت منتورینگ در ...

ادامه خبر
شتابدهنده حوزه علوم شناختی افتتاح شد

شتابدهنده حوزه علوم شناختی افتتاح شد

با ایجاد این زیست بوم مسائل روز با نگاه علوم شناختی پاسخ داده برای آنها محصولی نوآورانه ارائه می‌شود. با ...

ادامه خبر