فهرست استارتاپ استان تهران
مرجع حقوقی ایرانمرجع حقوقی ایران

مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

ورسکورسک

ورسک

سامانه اطلاعات لجستیک ریلی

مای اسمارت ژنمای اسمارت ژن

مای اسمارت ژن

تحلیل داده های ژنتیکی و ارائه خدمات سبک زندگی

حامیتوحامیتو

حامیتو

مشاوره آنلاین پزشکی

روچیروچی

روچی

فروشگاه آنلاین پارچه، الگو و خرازی، مجله فعالان صنعت پوشاک

کافه کسب و کارکافه کسب و کار

کافه کسب و کار

کافه کسب و کار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

Field CareField Care

Field Care

Field Care یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

ApWaterApWater

ApWater

ApWater یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

APBALLAPBALL

APBALL

APBALL یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

OXANODEOXANODE

OXANODE

OXANODE یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

هذلولیهذلولی

هذلولی

هذلولی یک استارتاپ می باشد

ایران جشنوارهایران جشنواره

ایران جشنواره

ایران جشنواره یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

 Xenode Xenode

Xenode

Xenode یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

ایراپایراپ

ایراپ

ایراپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

NEOXINEOXI

NEOXI

NEOXI یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

تلیارتلیار

تلیار

اپلیکیشن مشاوره روانشناسی