احمد فرهادیان

طراح و کارشناس فناوری اطلاعات

احمد دارای مدرک کارشناسی در رشته فناوری اطلاعات است. او علاوه بر زمینه تخصصی خود، علاقه بسیاری به هنر طراحی و گرافیک دارد و مسئولیت این بخش در شرکت "باهشت" بر عهده اوست. مدیریت فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر از سوابق حرفه ای اوست.

نظرات