مهدی بردبار

مهدی دانش آموخته کارشناسی برق است. او در زمینه مارکتینگ فعالیت بسیاری داشته و متخصص عرصه گردشگری است. مهدی هم اکنون به عنوان مدیر داخلی و مدیر گردشگری شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی "باهشت" مشغول فعالیت می باشد.

نظرات