مرتضی موسی خانی

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

ليست موفقيت‌ها
- كارآفرين برتر كشور در بخش آموزش در سال 1386
- مدير برگزيده دانشگاه‌هاي آزاد كشور در سال 1375                                                      
- مدير نمونه دانشگاه‌هاي آزاد كشور در سال 1387                                                      
- مدير برتر پژوهش بازرگاني در سال 1388
- حضور موفقيت‌آميز تيم روبوكاپ دانشگاه در مسابقات جهاني روبوكاپ و كسب بهترين عنوان‌ها در سال‌هاي اخير
- حضور موفقيت‌آميز تيم بتن دانشگاه در مسابقات جهاني بتن و كسب بهترين عنوان‌ها در سال‌هاي اخير
- حضور موفقيت‌آميز در مسابقات جهاني اختراعات و كسب بهترين عنوان‌ها و ...

سوابق و فعاليت‌ها
- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از سال 1371 تاكنون
- رييس برگزاري پنج دوره مسابقات بين‌المللي روبوكاپ آزاد ايران 85، 86، 87، 88، 89
- عضو شوراي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي 
- عضو شوراي آموزش دانشگاه آزاد اسلامي 
- عضو كميته فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي 
- عضو كميته برگزاري ششمين و هفتمين شوراي اجراي اتحاديه دانشگاه‌هاي جهان اسلام
- عضو كميته مشاوران علمي كنگره توليد علم و نهضت آزاد انديشي 1383 
- دبير كميته علمي كنگره بين المللي دولت، صنعت، دانشگاه 1385
- عضو و مسوول هماهنگي كميته ملي روبوكاپ ايران از سال 1385
- مسئول راه‌اندازي دانشگاه آزاد اسلامي بويين‌زهرا 1383 

كتاب‌هاي منتشر شده 
كتاب بودجه (تاليف) - مباني سازمان و مديريت (تاليف) (دو جلد) - سيستم‌هاي اطلاعاتي (ترجمه) - استانداردهاي ايزو9000 - چگونه يك سمينار خوب ارائه دهيم - سرپرستي سازمان  

 

نظرات