سالار همتی

مسئول مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي آذربایجان شرقی

نظرات