رضا تقی زاده

ایده پرداز و مدیرعامل پلتفرم حقوقی دادسان

  ، ایده پرداز و مدیرعامل دادسان، کارشناس حقوق قضائی، دارای قریب به 15 سال تجربه اشتغال در دادگستری و تعامل با وکلا و مردم

نظرات