آرش میلانی

طراح محصولات نرم افزاری

آرش، طراح محصولات نرم افزاری بوده و خود را دانشجوی تمام وقت در حوزه طراحی، کارآفرینی و کار تیمی می داند. او از هر فرصتی برای انتقال تجربیات خود در زمینه رهبری تیم ها، تفکر اجایل و تولید محصولات کارا استفاده می کند. آرش از سال 1386 به بعد، با همکاران خود در نارمند، بر روی طراحی نرم افزارهای دانشگاهی کاربردپذیر فعالیت می کند.

نظرات