قادر صادقی

مشاور دیجیتال مارکتینگ

قادر صادقی متخصص و مشاور دیجیتال مارکتینگ و بنیانگذار شرکت رایان برتر، از برگزار کنندگان اولین استارت آپ ویکند جهانی تبریز و اردوی کارآفرینی ، هم بنیانگذار فضای کار اشتراکی رایکسب ، از کمک به استارت آپها لذت میبرد ، کارتیمی رو به خوبی میشناسد و همیشه وقت برای مطالعه و همفکری دارد.

نظرات