محمد گرویی

مدیر سرمایه‌گذاری نکسترا

مدرس دانشگاه

مدیر سرمایه‌گذاری نکسترا

مدیر ارشد نوآوری شرکت آبادانی دژ

هم-بنیانگذار تامین مالی جمعی همبودگاه

هم-بنیانگذار سابق فروشگاه اینترنتی فانتزیما

نظرات