ذبیح الله سالخورده

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

نظرات