علی صالحی

هم‌بنیان‌گذار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه تهران است. مدیریت سیستمی و استراتژی حوزه‌ی تخصصی اوست و هم‌اکنون رییس کمیته‌ی توانمندسازی «شورای هماهنگی انجمن‌های گردشگری ایران» است. «توسعه» از مهم‌ترین مقولات مورد علاقه‌ی او به حساب می‌آید.

نظرات