آزیتا فرحناکی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیایی

نظرات