ابوالفضل تیرانداز

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور گلستان

نظرات