بهاره پورمرادی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان انزلی

نظرات