مجتبی فرهانچی

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ملایر

نظرات