حمیدرضا امیریان

مسئول مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)

نظرات