شیوا حامدی

مترجم غیررسمی

دانشجوی سال آخر رشنه آنالیز ریاضی مقطع دکتری هستم و به انجام ترجمه متون انگلیسی علاقه مند می باشم.

نظرات