رضا اکبری زاده

مترجم غیررسمی

۰سال سابقه کار در دارالترجمه: ۲ سال ترجمه متون عمومی و رشته های تخصصی معماری، پزشکی، ریاضی و...

نظرات